Skrat

Skrat je poruchový stav v elektronickom systéme spôsobený priamym vodivým prepojením pólov zdroja, ktorý má deštruktívny účinok na daný spotrebič.