Riadne oplotenie

Riadne oplotenie je plot s minimálnou výškou 150 cm so vstupnými otvormi uzamknutými bežne dostupnými druhmi zámkov (aj bezpečnostným visiacim zámkom). Ak časť oplotenia tvoria obvodové múry budovy, garáže alebo vedľajšej stavby, všetky vstupné dvere a okná musia byť zabezpečené tak, aby spĺňali podmienky uzamknutého priestoru.