Profesionálna športová činnosť

Profesionálna športová činnosť je športová činnosť (vrátane prípravy na ňu) vykonávaná pravidelne osobou evidovanou v športovom klube, združení a pod. a je vykonávaná za akúkoľvek formu odmeny.