Príslušenstvo

Príslušenstvo sú vedľajšie miestnosti (napr. kuchyňa, chodba, WC, kúpeľňa, loggia) a vedľajšie priestory určené na výhradné užívanie bytu, chaty (komora umiestnená mimo uzavretého bytu alebo chaty, pivnica).