Priamy úder blesku

Priamy úder blesku je bezprostredný prechod blesku (atmosférického výboja) cez poistenú vec alebo bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho výboja na poistenú vec, pričom zanechá viditeľné stopy na poistenej veci