Poistník

Poistník je osoba, ktorá s nami uzavrela poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.