Poistná suma

Poistná suma je maximálna hranica poistného plnenia.