Podnikateľská činnosť

Podnikateľská činnosť je sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Prenajímanie nehnuteľnosti za účelom bývania alebo rekreácie sa nepovažuje za podnikateľskú činnosť.