Pevné spojenie

Pevné spojenie je:

  • Spojenie so zemou pevným základom.
  • Upevnenie strojnými súčiastkami, zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu.
  • Ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe.
  • Pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia.
  • Umiestnenie pod zemou.