Peniaze

Peniaze sú všeobecne akceptovaný výmenný prostriedok, zákonné platidlo.