Pád predmetov

Pád predmetov je pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poistených vecí a ktorý má znaky voľného pádu spôsobeného zemskou gravitáciou.