Odložená vec

Odložená vec je vec, ktorú poistený odložil do priestorov určených na úschovu vecí, pričom ide najmä o šatne v divadle, na pracovisku, v nákupnom centre, v čakárni u lekára.