Odborná pomoc

Odborná pomoc je služba poskytnutá architektom, projektantom, právne služby a iné činnosti nevyhnutné pri obnove poistenej veci poškodenej alebo zničenej následkom poistnej udalosti. Nie sú to však náklady vynaložené v súvislosti s uplatnením nároku na náhradu škody a stanovením výšky škody.