Nesamostatnosť

Nesamostatnosť je nepriaznivý zdravotný stav, ktorý neumožňuje vykonávanie bežných denných aktivít. Musí ísť o také zdravotné postihnutie potvrdené ošetrujúcim lekárom, ktoré obmedzuje duševné, zmyslové alebo fyzické schopnosti, prípadne kombinované postihnutie, ktoré neumožňuje starostlivosť o vlastnú osobu a jej samostatnosť a robí ju závislou od pomoci inej osoby. O miere nesamostatnosti, ktorá zakladá nárok na čerpanie plnenia a služieb podľa DPPN 2101, rozhoduje lekár asistenčnej služby.