Následná škoda

Následná škoda je škoda následne vyvolaná poistnou udalosťou.