Náraz vozidla

Náraz vozidla je priamy stret vozidla, jeho časti alebo jeho nákladu s poistenou vecou alebo vrhnutie predmetu do poistenej veci zapríčinené priamym stretom vozidla alebo jeho nákladu. Náraz vozidla musí byť vždy hlásený polícii.