Náhrobný pomník

Náhrobný pomník je stavba umiestnená na vyhradenom mieste (cintorín), s ktorou môžu byť  pevne spojené stavebné súčasti (napr. socha, kríž, svietnik, fotorámik). Náhrobný pomník považujeme za vedľajšiu stavbu.