Hospodárske zviera

Hospodárske zviera je zviera vo vlastníctve poisteného chované v mieste poistenia výlučne za účelom získania produktov živočíšneho pôvodu pre vlastnú potrebu, ide o nasledovné zvieratá: hydina, ovce, kozy, králiky, ošípané, hovädzí dobytok.