Európa

Európa je územie členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) a Švajčiarska.