Ekologická škoda

Ekologická škoda je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystému spôsobené poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej činnosti.