Dym

Dym sú drobné viditeľné časti (popol, popolček, sadze) rozptýlené vo vzduchu ako produkt nedokonalého spaľovania.