Drobný materiál

Drobný materiál je materiál určený na spojenie alebo montáž ako napr. tesnenia, skrutky, podložky, brúsne papiere.