Drobné stavebné mechanizmy

Drobné stavebné mechanizmy sú stavebné zariadenia s hmotnosťou do 200 kg vrátane (napr. miešačka, stavebný výťah, čerpadlo malty, zbíjačka, bežné ručné stavebné náradie), ktoré slúžia na výstavbu, opravu, údržbu poistenej stavby a nachádzajú sa na rovnakom pozemku ako poistená budova.