Domácnosť

Domácnosť je súbor hnuteľného majetku, ktorý slúži k uspokojovaniu potrieb členov poistenej domácnosti.