Dokončená budova

Dokončená budova je stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím a ktorej vlastníctvo je zapísané do katastra nehnuteľnosti.