Dodávateľ

Dodávateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby za odmenu.