Cudzia vec

Cudzia vec je hnuteľná vec, ktorú vlastní iná osoba než poistený alebo jemu blízka osoba.