Členovia domácnosti

Členovia domácnosti sú fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby, vrátane detí, ktoré s nimi trvalo žijú, alebo detí do 26 rokov, ktoré žijú mimo domácnosť a navštevujú denné štúdium.