Cennosti

Cennosti sú:

  • Umelecké diela.
  • Predmety a výrobky z drahých kovov (platina, zlato, striebro), drahé kamene, perly, šperky, hodinky, pravé kožušiny, ručne tkané koberce a iné mimoriadne cenné predmety.
  • Starožitnosti, t. j. veci umeleckej hodnoty alebo unikátne predmety spravidla staršie než 100 rokov.
  • Veci zberateľskej hodnoty a zbierky, t. j. súbory vecí rovnakého charakteru a zberateľského záujmu, pričom súčet hodnôt jednotlivých vecí tvoriacich zbierku je nižší než hodnota zbierky ako celku.
  • Veci historickej hodnoty.