Ceniny

Ceniny sú tlačoviny určitej hodnoty (napr. kolky, známky, stravné lístky). Ceninami nie sú peniaze.