Časová cena

Časová cena je nová cena veci znížená o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia poistenej veci.