Byt

Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom v bytovom alebo v rodinnom dome s vlastným uzavretím a je určený na trvalé bývanie.