Búrlivý vietor

Búrlivý vietor je prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť minimálne 60 km/h (resp. 16,6 m/s).