Bežné poistné

Bežné poistné je poistné stanovené za poistné obdobie.