Čo sú to asistenčné služby?

Asistenčné služby sú služby, ktoré môžete využiť v prípade technickej poruchy, núdze alebo v iných situáciách. Asistenčné služby sú zabezpečované a uhrádzané asistenčnou spoločnosťou do limitov uvedených v poistnej zmluve.