Aerodynamický tresk

Aerodynamický tresk je rázová vlna, ktorá vzniká v okamihu prekročenia rýchlosti zvuku lietadlom.