Vplyv požiarneho rizika na potravinársky priemysel: Poznatky z poisťovníctva

V posledných rokoch zaznamenal potravinársky priemysel prudký nárast škôd spôsobených požiarmi, ktoré postihli od závodov na spracovanie mäsa až po výrobcov pekárenských výrobkov. 

20.6.2024

Tieto incidenty majú výrazný vplyv na činnosť klienta na niekoľko mesiacov. Dodanie náhradného zariadenia, prestavba či oprava budovy a získanie príslušných povolení si vyžaduje dlhý čas. 

Jedným z faktorov, ktoré prispievajú k závažnosti strát súvisiacich s požiarmi v potravinárskom priemysle je používanie horľavých sendvičových panelov na predelenie priestoru vo vnútri výrobnej haly. Po vzniku požiaru sa rýchlo rozšíri do celého závodu. 

“Rozumieme tomu, že polystyrén je pre mnohé aplikácie ten najvhodnejší/najlacnejší materiál. Avšak aj takto vyhotovenú stavbu je možné adekvátne chrániť. Nezáleží pritom na tom, či je v objekte zvýšená vlhkosť, alebo mráz,” hovorí Žernovič Miloš, Risk Engineer Colonnade Slovensko.

Príčiny týchto požiarov často spočívajú v elektrických systémoch alebo rizikách prirodzene sa vyskytujúcich vo výrobnom procese. V poslednom čase ich ešte prehĺbila pandémia COVID-19. Plány údržby boli narušené takmer na 2 roky a teraz továrne pracujú na maximálnu kapacitu, čo vystavuje zariadenia bezprecedentnej úrovni zaťaženia. 

Naša legislatíva vyžaduje zriadenie požiarnych hliadok. Títo zamestnanci však často váhajú pokúsiť sa uhasiť požiar, v prvom rade evakuujú budovu a čakajú na verejný hasičský zbor. Toto zdržanie má často za následok náročnejšie požiare. 

V reakcii na tieto problémy odborníci z odvetvia presadzujú proaktívne opatrenia: 

  • Zvýšiť vzdialenosti medzi zariadeniami alebo nainštalovať protipožiarne bariéry okolo najnebezpečnejších zariadení. Znížiť používanie horľavých materiálov, ak je to možné. 
  • Vhodný sprinklerový systém, ktorý automaticky rozpozná požiar a spustí  hasenie v postihnutej oblasti. Mal by byť navrhnutý s prihliadnutím na činnosť vo vnútri, veľkosť a vyhotovenie budovy a mal by pravidelne prechádzať údržbou. 

Poisťovne so špecializovanými rizikovými inžiniermi, ako sú tí od nás z Colonnade, zohrávajú kľúčovú úlohu pri poskytovaní poradenstva. Zameriavajú sa na posúdenie odolnosti stavby a optimalizáciu údržby. Títo odborníci navštívia klienta a v spolupráci s jeho zamestnancami navrhnú odporúčania na zníženie pravdepodobnosti vzniku a rozšírenia požiaru či zníženie iných rizík, ktoré sú typické pre jednotlivé odvetvia priemyslu. Je veľký rozdiel v riadení rizika pri výrobe malinoviek, pekárni alebo mäsokombináte. 

Záverom možno povedať, že uprednostňovaním odolného dizajnu, investovaním do účinných systémov protipožiarnej ochrany a spoluprácou so skúsenými rizikovými inžiniermi môžu zainteresované strany v potravinárskom priemysle zmierniť riziká súvisiace s požiarom a zabezpečiť sa pred značnými stratami. 

Vďaka spolupráci a predvídavosti môžeme pre potravinársky priemysel vytvoriť bezpečnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť.