Pred prírodnými živlami sa neubránime

Zatiaľ čo pred vandalmi a zlodejmi sa do istej miery môžeme chrániť, horšie je to s vyčíňaním matky prírody.

20.7.2021

Zatiaľ čo pred vandalmi a zlodejmi sa do istej miery môžeme chrániť, horšie je to s vyčíňaním matky prírody. V čase, keď dochádza k roztápaniu snehov a zvyšovaniu hladín riek, zvyšuje sa aj pravdepodobnosť príchodu väčších dažďov, zosuvov pôdy z dôvodu takejto živelnej udalosti, či zatečenia. Sú to iste nepríjemnosti, ktoré by sme radšej neriešili, no pokiaľ sa s nimi už stretneme, je dobré vedieť, že máme po boku partnera, ktorý nás podrží. V Colonnade preto – ak vám napríklad hlina po dlhodobých zrážkach z kopca zíde do záhrady či domu, poškodí napríklad plot alebo samotné múry – kryjeme všetky vaše starosti. Pomôžeme tiež s odpratávaním tohto nánosu.

Nepríjemnosti pri neočakávanom daždi

Povedzme napríklad, že sa pôjdete prejsť so psíkom, vybehnete do obchodu, alebo ste na výlete s deťmi. Prekvapí vás však búrka – a vy ste nechali otvorené okná „na vetračku“. Ak v tomto prípade zatečie voda do vášho domu, nemusíte sa obávať. Následné poškodenie alebo zničenie poisteného majetku (akými sú parapety, parkety či vymaľované steny) všetky kryjeme.

Ako je to s povodňami?

Menej časté, no o to nebezpečnejšie sú povodne. A nemusí ísť len o jarné obdobia pri topení snehu – silné nárazové búrky si zažívame aj v týchto letných mesiacoch. Nadmerná ťažba dreva, intenzívna stavebná činnosť a hlavne meniaca sa klíma nám dokážu pripraviť nemilé prekvapenie aj v lokalitách, kde povodeň v minulosti nebola zaznamenaná.

Je povodeň a záplava to isté?

Aj keď sú tieto pojmy podobné, ich význam je trochu odlišný. Povodeň vzniká v dôsledku zvýšenia hladiny vodného toku alebo vodných nádrží nad úroveň brehu alebo pretrhnutím hrádze a následným vyliatím vody. Na rozdiel od povodne, záplava môže vzniknúť aj v lokalite vzdialenej od akéhokoľvek vodného toku. Je to totiž súvislá vodná plocha, ktorá vzniká z dôvodu nedostatočného odtoku atmosférických zrážok. U nás však poistíte povodeň aj záplavu spoločne, nemusíte preto myslieť na samostatné dopoistenia. Bonusom je krytie spätného vystúpenia vody z kanalizačného potrubia, ktoré môže nastať aj mimo povodne či záplavy. Aj tieto škody hradíme a to aj v prípade, ak kanalizácia nemala spätnú klapku.

Na čo myslieť pri poistení

Ak sa aj práve nenachádzate v záplavovej oblasti, je dobré myslieť na krytie rizík spojených s vyčíňaním prírodných živlov. Povodne, tornáda, ale aj krúpy nás dokážu – už aj na Slovensku – celkom pekne potrápiť. Aby váš domov bol chránený, nezabudnite zahrnúť do vášho balíčku poistenia VIVA aj rôzne voliteľné riziká, ako napríklad zatečenie vody či spomínané krytie povodní a záplav. Celú ponuku nájdete TU.