Prečo sme sa rozhodli rozšíriť naše služby o spoluprácu s AEC, a. s. pri poistení Cyber

Určite to poznáte – niečo vytvoríte a síce ste do vašej práce vložili množstvo hodín premýšľania, plánovania, tvorenia, stále máte pocit, že výsledku niečo chýba.


22.8.2022

Určite to poznáte – niečo vytvoríte (nech je to nová polička v garáži, štrikovaný svetrík alebo nový drevený model lietadla), a síce ste do vašej práce vložili množstvo hodín premýšľania, plánovania, tvorenia, stále máte pocit, že výsledku niečo chýba.

Podobne sme sa cítili ohľadom nášho produktu Cyber poistenia. Vedeli sme, že samotné poistenie je dobre vyladené a reflektuje na potreby našich klientov, no mali sme pocit, že ho môžeme posunúť ešte o niečo „ďalej“.

Ide totiž o špecifický druh poistenia, kde promptný a osobný kontakt s likvidátorom, transparentná komunikácia či naozaj dobré krytie nie úplne postačuje.

Dôležité pri takejto poistnej udalosti je vedieť okamžite zasiahnuť a čo najskôr začať zmierňovať následky. V prípade hackerského útoku je totiž nutné aktívne pomáhať, nielen vyplatiť poistné plnenie.

Preto sme oslovili s ponukou na spoluprácu spoločnosť AEC (forenzný špecialista v oblasti kybernetickej bezpečnosti), ktorá je našim klientom k dispozícii 24/7, 365 dní v roku. V prípade kybernetického útoku ich vyvedie profesionálnym spôsobom späť do „pokojných vôd tzv. businessu as usual“.

Zároveň sme presvedčení, že pri prebiehajúcom útoku (svoju nemalú úlohu hrá určite aj stres) privítate pomoc priateľa na telefóne a prípadne aj jeho fyzickú prítomnosť priamo u vás (keďže ide pri AEC o firmu v  Čechách, tak aj na Slovensku, kde je prípadný dojazd otázkou minút, resp. hodín).

A pritom nijakým spôsobom klienta neobmedzujeme pri prípadnom výbere alternatívneho forenzného experta. Ak sa rozhodnete pre niekoho iného, AEC vystupuje pre nás v pozícii „claims adjustora“, teda špecialistu, ktorý pre našu spoločnosť verifikuje výšku a primeranosť nákladov vynaložených na minimalizáciu, resp. odstránenie dôsledkov kybernetického incidentu.

Už teraz v Colonnade vieme, že to bol dobrý krok (aspoň taká je zatiaľ odozva našich obchodných partnerov), pričom sme si správnosť nášho rozhodnutia otestovali už aj na konkrétnej poistnej udalosti – kde táto spolupráca fungovala výborne.

A čo je na tom azda najlepšie? Táto služba je pre našich klientov úplne zadarmo.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte Ing. Ivana Hollého na ivan.holly@colonnade.sk;  alebo telefonicky na +421 911 146  693.

(Autor článku pôsobí v poisťovni Colonnade na pozícii Practice Leader Casualty a má na starosti poisťovanie kybernetických rizík)