Poisťovňa, ktorá sa nebojí zmien a ide s dobou

Výročnú konferenciu odborníkov v neživotnom poistení hostila poisťovňa Colonnade Insurance: Poisťovňa, ktorá sa nebojí zmien a ide s dobou

27.9.2023

Bratislava, 28. september 2023 – Colonnade usporiadala tradičnú konferenciu v priestoroch The Spot v Bratislave, na ktorej sa zúčastnili sprostredkovatelia - špecialisti na neživotné poistenie. Hlavným bodom programu boli panelové diskusie vedené odborníkmi vo vybraných problematikách, akými sú zelená energia, kybernetické riziká a nové riziká vyplývajúce z klimatických zmien.

Sprostredkovatelia poistenia (SFA) sa stretli na konferencii, kde sa diskutovalo o dôležitých a aktuálnych témach poistenia: prvým panelom, v ktorom vystúpili odborníci z oblasti underwritingu, risk manažmentu a likvidácie poistných udalostí bol Greensurance: zelená energia a jej vplyv na poistenie. „Poisťovne čelia novým výzvam a učia sa spolu s klientami,“ zhodli sa účastníci v panelovej diskusií, ktorí považujú za dôležité byť v kontakte s klientom od samotného začiatku. Sme svedkami narastajúcej závažnosti požiarnych incidentov spojených s elektrickými zariadeniami, ako sú elektrické autá, kolobežky a skútre, ktoré sú populárne  nielen v mestských oblastiach. „V kombinácii s umiestnením týchto zariadení v budovách alebo garážach, kde je sťažený prístup k likvidácii požiaru, dochádza k neúmernému zvýšeniu rizika, najmä čo sa týka výšky škôd spôsobených požiarom,“ komentovali rizikoví inžinieri poisťovne Colonnade.

Ďalší zaujímavý panel, ktorý vyvolal diskusiu medzi účastníkmi konferencie sa venoval  kybernetickým rizikám s názvom Cyber mýty vs skutočnosť. Podľa odborníkov na oblasť poistenia cyber rizík sa povedomie o tomto poistení stále zvyšuje. Firmy si uvedomujú, že otázka kybernetickej bezpečnosti a poistenia sa dopĺňa, pričom poistenie sa stáva súčasťou stratégie business continuity plánov v mnohých moderných spoločnostiach na Slovensku.  S narastajúcim počtom kybernetických hrozieb a útokov, ktoré ohrozujú jednotlivcov je nutné ponúkať nové riešenia v oblasti ochrany pred ich následkami. Jedným z príkladov, na ktorom sa zhodli odborníci z praxe je aj asistencia forenzných expertov, ktorú majú klienti zahrnutú v poistení cyber automaticky.

Napredovať znamená smerovať k lepšiemu, preto sa v rámci tretej diskusie hovorilo o najnovších produktových novinkách, ktoré zahŕňajú riešenia a možnosť vytvoriť lepšie podmienky na spoluprácu pre spotrebiteľov.

„Spoločnosť Colonnade Insurance si dala za cieľ poskytovať riešenia na meniaci sa svet okolo nás, čím chceme pomôcť našim partnerom v tomto procese zmien, preto diskutujeme o témach, ktoré sa nás aktuálne týkajú a sú kľúčové pre budúcnosť,“ povedal Marian Bátovský, generálny riaditeľ Colonnade Insurance na Slovensku.