Poistenie na podporu zabezpečenia budúcnosti elektrických vozidiel

Naša poisťovňa Colonnade je podporovateľom rEVolúcie a prispieva k tomu, aby bol prechod na elektrické vozidlá nielen plynulý, ale aj bezpečný.

18.4.2024

Ako sa odvetvie vyvíja, náš záväzok k inováciám, poučeniu sa z incidentov a proaktívnemu riadeniu rizík bude naďalej poháňať rEVolúciu vpred, aby sa elektrické vozidlá stali bezpečnou a udržateľnou voľbou pre budúcnosť.

Hnacia sila rEVolúcie

Od 80. rokov minulého storočia nás lítium-iónové batérie udivujú svojou technológiou. V roku 2019 získali priekopníci ako Goodenough, Whittingham a Akira Yoshino za svoj prínos Nobelovu cenu. V roku 2022 Európsky parlament rozhodol, že všetky nové autá v Európe musia mať do roku 2035 nulové emisie, čo spôsobilo prechod na elektrické vozidlá (EV) – to znamená začiatok rEVolúcie.

Napriek svojmu potenciálu sa lítium-iónové batérie stretávajú s problémami pri výrobe, skladovaní a každodennom používaní, a to najmä počas nabíjania. Bezpečnosť je kľúčová kvôli zriedkavým, ale náročným tepelným požiarom spojenými s EV.

Poistenie na zabezpečenie budúcnosti

Colonnade je na predných miestach rEVolúcie tým, že sa špecializuje na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu výrobcov lítium-iónových batérií, skladov, v ktorých sa tieto batérie skladujú, závodov, ktoré recyklujú lítium-iónové batérie, a miest, kde sa nabíjajú elektrické vozidlá (e-autá, e-kolobežky, e-bicykle) – vrátane nákupných centier a administratívnych budov.

Vďaka špecializovanému tímu rizikového inžinierstva, ktorý tvorí 12 skúsených inžinierov pôsobiacich v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a na Ukrajine, sa aktívne podieľame na podpore našich klientov pri vývoji spoľahlivých bezpečnostných postupov. Kumulované skúsenosti tímu predstavujú úctyhodných 128 rokov a využívajú poznatky získané pri skutočných udalostiach.

Učenie sa z reálnych prípadov

Nespoliehame sa len na teoretické poznatky, ale aktívne sa učíme z reálnych škodových udalostí. Nedávne stiahnutie 143 000 vozidiel Bolt z prevádzky kvôli požiarom lítium-iónových batérií, poukázalo na potenciálny rozsah takýchto incidentov. Náklady vo výške 2 miliárd USD zdôrazňujú finančný dosah problémov súvisiacich s lítium-iónovými batériami, vďaka čomu je naša úloha v Colonnade v oblasti riadenia rizík kľúčová.

Okrem toho využíva náš tím aj poznatky z poistných udalostí (ako požiar v továrni LG v Soule a výbuch vo francúzskom sklade lítiových batérií) na zlepšenie bezpečnostných  opatrení . Príkladom škôd sú aj dva nedávne prípady spoločnosti Volkswagen. V žalobách sa tvrdí, že batéria vyrobená spoločnosťou Volkswagen pre elektromobil Porsche spôsobila v roku 2022 požiar na obrovskej nákladnej lodi. Požiar spôsobil potopenie lode, na ktorej sa nachádzali tisíce automobilov.

Prispôsobenie sa naliehavým potrebám trhu

Keďže nabíjacie stanice pre elektromobily sú v súčasnosti čoraz bežnejšie, ako poisťovňa sme zaznamenali náhly nárast otázok týkajúcich sa ich ochrany.

Zameriava sa najmä na staršie budovy so zastaranými elektrickými inštaláciami, konštrukciou, ktorá nie je dostatočne pevná na to, aby zvládla EV (sú ťažšie ako rovnaké/podobné benzínové autá), a na systémy požiarnej ochrany, ktoré nemusia byť adekvátne pripravené na riziká spojené s lítium-iónovými batériami.

S veľkým záujmom sledujeme aj vývoj lítium-iónových batérií, napr. práce na pevnom elektrolyte, vďaka ktorým môžu byť batérie bezpečnejšie.