Poistenie majetku obchodných domov, 1. časť

V tejto sérii článkov Vám predstavíme rôzne druhy prevádzok a špecifické nebezpečenstvá, ktoré im hrozia z pohľadu poisťovne pri upisovaní poistenia týchto prevádzok.

26.11.2021

V tejto sérii článkov Vám predstavíme rôzne druhy prevádzok a špecifické nebezpečenstvá, ktoré im hrozia z pohľadu poisťovne pri upisovaní poistenia týchto prevádzok.

Ak má poisťovňa podrobný prehľad o riziku, umožňuje jej to poskytnúť klientovi správny rozsah poistenia, a v neposlednom rade aj výhodnejšie podmienky poistenia, čo vedie k spokojnosti klienta aj poisťovne.

V prvom článku predstavíme prevádzky obchodných domov, nie však veľkých obchodných centier, ktoré tvoria samostatný druh „rizika“. Spoločne sa pozrieme na poistenie majetku najmä z pohľadu požiarneho rizika, rizika krádeže a na poistenie prerušenia prevádzky.

Ako to vyzerá v obchodnom dome

V štandardných obchodných domoch sa nachádza viacero druhov prevádzok, ktoré sú usporiadané do samostatných predajných jednotiek, resp. oddelení. Medzi typické prevádzky v obchodných domoch patria oblečenie (pánske, dámske a detské), nábytok, hračky, kozmetika, šperky, kožušiny, obuv, elektronika, domáce potreby, bytové doplnky, športové potreby, auto potreby a potreby pre záhradníctvo. Okrem predaja tovaru môžu mnohé obchody ponúkať špeciálne služby, ako je úprava odevov, interiérový dizajn, gravírovanie, kľúčová služba, dodávka, inštalácia a opravy veľkých spotrebičov.

Riziko – požiar. Čo zaujíma poisťovňu?

Ak sa pozrieme na nebezpečenstvo vzniku požiaru, rozmanitosť skladovaných vecí vo vysokých hodnotách v súbehu so značnými prietokmi vzduchu  spôsobuje, že obchodné domy sú náchylné na nemalé škody spôsobené požiarom. K požiarnemu zaťaženiu prispieva skladovanie čistiacich prostriedkov, rozpúšťadiel a farieb, používanie elektrických prístrojov, fajčenie zamestnancov a susediace prevádzky.

Horľavá povaha väčšiny zásob, prítomnosť plastových a papierových obalov a obalových materiálov a zvyčajne veľké otvorené priestory oddelení tiež prispievajú k možnému šíreniu požiaru.

Ďalšími sledovanými/dôležitými faktormi z pohľadu poisťovne pri riziku požiaru sú čas dojazdu hasičov, primeranosť dodávky vody, čistota prevádzky, poriadok na prevádzke (upratané obalové materiály a podobne), špecializované servisné strediská a oddelenia v obchode.

Napríklad reštaurácie môžu byť náchylné na kuchynské požiare spôsobené hromadením mastnoty, preto je čistota pri predchádzaní tomuto druhu nehôd nanajvýš dôležitá. V oddeleniach služieb pre automobily a ich vybavenie zvykne byť prítomné veľké množstvo oleja a iných horľavých materiálov, preto by tieto priestory by mali byť oddelené od zvyšku obchodu požiarnou stenou s požiarnym uzáverom (teda požiarne dvere s náležitou požiarnou odolnosťou).

Je tiež potrebné sa pozrieť na elektroinštaláciu a napr. osvetlenie vitrín, tie by mali byť riadne izolované a uzemnené. Vykonávajú sa pravidelné kontroly, či elektroinštalácia nevyžaduje opravu alebo výmenu? Bola elektroinštalácia modernizovaná, resp. rekonštruovaná? Aké sú predpisy týkajúce sa fajčenia? Sú vo všetkých predajných a skladových priestoroch umiestnené detektory dymu a prenosné hasiace prístroje? Je každé oddelenie vybavené výsuvným požiarnym hlásičom? Je v celej predajni inštalovaný stabilný hasiaci systém?  Aj keď je tovar náchylný na poškodenie dymom a vodou, stabilný hasiaci systém môže pomôcť zabrániť totálnej škode na budove, hnuteľnom majetku a zásobách.