Okienko Rizikového inžiniera – časť 3. Čo je to vlastne oheň?

Čo to oheň vlastne je, ako vzniká, a ako je možné, že sa dokáže šíriť ďalej?

5.3.2021

Možno si poviete, že ide o úplne jednoduchú otázku. Čo to oheň vlastne je, ako vzniká, a ako je možné, že sa dokáže šíriť ďalej? Na začiatok trochu základných informácií, aby sme mu úplne porozumeli – a možno poopravili nesprávne poznatky a vyhli sa väčším požiarom.

Oheň ako chemická reakcia

V jednoduchosti, oheň je praobyčajná chemická reakcia, pri ktorej vzniká teplo a vyžaruje sa svetlo. Existujú dva základné pohľady na to, ako vysvetliť vznik ohňa – ale ich výsledok je rovnaký.

Jeden múdry človek raz povedal: ,,Počiatok ohňa je vždy bodová záležitosť“. Znamená to, že vznik samotnej chemickej reakcie je situovaný na jedno veľmi malé miesto, ktoré máme akosi prirodzene tendenciu zanedbať.

Oheň – čo ho tvorí?

Začneme takzvaným trojuholníkom ohňa, kde jednotlivé strany tvoria:

  • palivo (niečo, čo bude horieť)
  • teplo (zdroj, ktorý môže byť rôzny)
  • vzduch (kyslík)

Ak dokážeme pred vznikom požiaru alebo počas horenia eliminovať jeden z týchto faktorov, požiar nevznikne, alebo sa sám uhasí.

Na reťazovú reakciu stačí málo

V západnej literatúre sa popri našom známom trojuholníku uvádza ešte aj tzv. reťazová reakcia. To znamená, že oheň vznikne až vtedy, keď sa spustí vyššie spomínaná chemická reakcia medzi týmito členmi.

Keď už horí, rozoznávame nasledovné fázy horenia:

  1. čas od vzniku požiaru až po fázu intenzívneho horenia (v čase tesne po vzniku požiaru je najjednoduchšie použiť hasiaci prístroj a oheň uhasiť). Štatisticky trvá do 10 minút, z toho dôvodu je v dotazníkoch poisťovní otázka na dojazd hasičov.
  2. doba, počas ktorej sú zasiahnuté všetky horľavé materiály (hasenie je veľmi obťažné).
  3. požiar je plne rozvinutý, horia všetky materiály, a to plnou silou. Teplota je najvyššia, porušuje sa statika budov a je na rozhodnutí hasičov, či budú hasiť, alebo počkajú na postupný útlm požiaru, chránia okolitý majetok a bránia rozšíreniu požiaru.
  4. nastáva míňanie paliva, požiar samovoľne dohorieva (hasiči sa zameriavajú na hľadanie skrytých ohnísk.

Ako sa šíri oheň? Čo spôsobuje výbuchy, alebo ako sa môže niečo samo vznietiť? V budúcich článkoch Okienok rizikového inžiniera objasníme aj tieto fenomény.