Okienko Rizikového inžiniera – časť 2. Čo je to FLEXA?

Aj keď flexa je pre väčšinu z nás skôr kotúčová brúska, aj v rizikovom inžinierstve má svoje opodstatnenie.

10.2.2021

Aj keď flexa je pre väčšinu z nás skôr kotúčová brúska, aj v rizikovom inžinierstve má svoje opodstatnenie. A nielen preto, že taká brúska môže byť nebezpečná.

Skratka FLEXA je často používaná a pozostáva zo začiatočných písmen anglických slov Fire (Oheň), Lightning (úder blesku), EXplosion (výbuch) a Aircraft (pád lietadla).

Teraz si povieme pár slov o každom type rizika, ktoré je v tejto skupine zahrnuté.

Fire / oheň / požiar

Na jeho pomenovanie môžeme použiť niekoľko výrazov. Ľudstvo si jeho priaznivé účinky užíva už tisícročia, avšak stačí chvíľa nepozornosti a prejaví sa vo svojom devastačnom účinku. Poisťovne sa vždy zaujímajú o to, z akých materiálov je vaša nehnuteľnosť postavená. Je veľký rozdiel, či sú materiály na svojom povrchu chránené pred účinkom ohňa, alebo či sú jeho účinkom priamo vystavené.

Lightning / priamy úder blesku

Ide o veľmi nebezpečný jav. Mnohé naše nehnuteľnosti nemajú nainštalovaný bleskozvod. Pri údere blesku sa veľmi veľké množstvo energie koncentruje na malú plochu a spôsobí doslova odparenie časti materiálu. Pri tomto jave, samozrejme, hrozí riziko vzniku požiaru. Neraz sa stalo, že po údere blesku sa zapálil krov strechy. Netreba si ho však mýliť s prepätím, ktoré blesk spôsobuje. Ak blesk udrie niekde do blízkosti elektrického vedenia, takto zvýšená hodnota elektrického napätia nám spoľahlivo zničí všetky elektrospotrebiče v domácnosti.

Explosion / výbuch

Každý, kto má v dome či byte plynový sporák vie, že s plynom je potrebné zaobchádzať opatrne. Typický zápach odorizovaného zemného plynu či propán-butánu každý z nás spoľahlivo spozná a vie, že znamená nebezpečenstvo. Ak v miestnosti cítime jeho charakteristický zápach, urýchlene otvorte okná a začnite vetrať. Následne uzatvorte plynový ventil a privolajte autorizovaného technika. Na tento účel Vám dobre poslúžia poisťovňou poskytované asistenčné služby.

Aircraft / pád lietadla

Toto je asi jediné riziko, ktoré nemôžete aktívne ovplyvniť. V Európe sa s ním, našťastie, často nestretávame, ale vylúčiť ho nemôžeme. Z titulkov novín vieme, že aj veľké dopravné lietadlo môže mať poruchu a spadne. V dnešnej dobe, keď sa aj u nás pomaly zvyšuje počet súkromných lietadiel, toto riziko nadobúda reálnejšie kontúry.

Nabudúce sa budeme podrobnejšie venovať ohňu a prevencii pred ním.