Okienko Rizikového inžiniera – časť 1. Čo je to riziko a ako vplýva na úpis?

21.2.2021

Riziko je pojem, s ktorým sa stretávame v poisťovacej praxi pomerne často. Nie každému je však jasné, čo toto jednoduché slovo znamená.

Predstavme si to na príklade

Povedzme, že chceme jazdiť na motorke. Našu jazdu ovplyvňuje celá premávka okolo nás, naše správanie a samozrejme počasie. Určite sa nechceme zraniť. Ako vieme toto riziko ovplyvniť? V tomto príklade môže byť, že motocykel nekúpime, a tak všetky riziká úplne eliminujeme. No je to to, čo chceme? Asi nie. Musíme teda vymyslieť, čo je potrebné spraviť inak, aby sme mali pocit väčšieho bezpečia. Počasie neovplyvníme, preto nebudeme jazdiť, keď silno prší alebo sa šmýka. Môžeme si kúpiť chrániče a prilbu na hlavu. Týmto čiastočne znížime pravdepodobnosť ľahkého zranenia. Ak chceme byť ešte efektívnejší, zadovážime si airbag a budeme chránení ešte viac. Na motocykel môžeme nainštalovať rôzne typy ochrán či investovať do brzdového systému s ABS. Možností máme nekonečne veľa. Inak povedané, každá naša činnosť so sebou nesie určité riziká, ale ako si iste uvedomujeme, niektoré sú omnoho rizikovejšie ako ostatné.

Pri poistení je to podobné

poistení je rizikom pravdepodobnosť vzniku nejakej situácie (vznik požiaru, úder blesku, výbuch, pád predmetu, prasknutie vodovodného potrubia,…), ktorá môže nastať za určitých podmienok. Upisovatelia pracujú s pravdepodobnosťou vzniku situácií, na ktoré je požadované poistné krytie.

Pri úpise rizika nám musí byť jasné, že škoda môže vzniknúť. Musíme zohľadniť pravdepodobnosť jej výskytu a jej rozsah. Je neprípustné, aby poisťovňa poistila riziko, ktoré nemôže vzniknúť. Poistné riziko je hlavným predmetom podnikania poisťovne a poberá za neho poistné.

Riziká, ktoré chceme poistiť, musíme poznať

Upisovatelia, ktorí oceňujú riziko, stanovujú cenu poistenia, prípadné obmedzenia a výluky.  Opoznať riziko je možné z dobre vyplneného dotazníka, rizikovej správy či vyslaním rizikového inžiniera na miesto poistenia. Musíme si uvedomiť, že nie všetky riziká vieme ovplyvniť. Rizikový inžinier vie pri svojej návšteve odhaliť skutočnosti, ktoré už interný zamestnanec klienta prehliada.

Nabudúce si povieme niečo konkrétnejšie k jednotlivým rizikám.