Ako poisťovňa, ktorej záleží na bezpečnosti a pohode našich klientov, chápeme rastúce obavy z požiarov, ktoré postihli Rhodos, Sicíliu či Chorvátsko. Pri cestovaní do krásnych destinácií (alebo pri evakuácii z nich) je veľmi dôležité byť pripravený a dobre informovaný. 

2.8.2023

Nepredvídateľné situácie na dovolenke: Ako čeliť náhlym nepriaznivým okolnostiam

Tento článok slúži ako komplexný sprievodca na to, aké kroky podniknúť a na koho sa obrátiť, aby ste si zaistili bezpečnosť a pokoj počas vašej cesty, ak nastanú prírodné katastrofy vo vašej vysnívanej dovolenkovej destinácii.

Majte po ruke aktuálne informácie zo spoľahlivých zdrojov

Informovanosť je základným kľúčom k úspechu. Sledujte oficiálne spravodajské zdroje, oznámenia miestnych orgánov a renomovaných meteorologických agentúr, ktoré v reálnom čase aktualizujú informácie o situácii.

V prípade, že je nutné podstúpiť evakuáciu, ideálne je počúvať pokyny miestnych záchranných zložiek (polícia, hasiči, záchranári,...), prípadne delegáta vašej cestovnej kancelárie – ak necestujete na vlastnú päsť. Tí by mali informovať klientov o možnostiach núdzového ubytovania alebo dopravy.

Ak toto zlyhá, je potrebné kontaktovať asistenčnú službu Colonnade, ktorej kontakt poskytujeme pri zmluvnej dokumentácii. Tú si pred odchodom pohodlne uložte napríklad do vášho mobilného telefónu, aby ste mali potrebné informácie po ruke. 

S čím pomôže cestovná kancelária?

Cestovná kancelária je vaším dodávateľom služby v zmysle zmluvy o zájazde – teda klient by mal dostať rozsah služieb, ktorý si u CK objednal. Ak však objektívne vznikne situácia, kedy CK nedokáže tieto služby zabezpečiť, mala by vás informovať o možnosti kompenzácie. 

Môžu nastať dve situácie:

  • Ak klienti nevycestovali: od CK môžete dostať ponuku na iný zájazd (v inej destinácii), alebo posun daného zájazdu (na iné obdobie). Ďalšou možnosťou je refundácia ceny dovolenky. 
  • Ak klienti vycestovali: je na CK, aby na základe informácií z danej lokality rozhodla, či je pre klientov bezpečné absolvovať dovolenku v dojednanom rozsahu, alebo zabezpečiť presun do bezpečnejšej lokality, prípadne organizovať repatriáciu v skoršom termíne. 

V čom sa môžete obrátiť na Colonnade?

V prípade, že ste si pred odchodom na dovolenku dojednali cestovné poistenie v Colonnade, môžete mať podľa vzniknutých okolností nárok na poistné plnenie z viacerých poistných krytí. Každopádne, hlásenie škodových udalostí si pokojne nechajte až ako posledný krok z pohodlia domova – v prvom rade sa dostaňte do bezpečia, až potom riešte materiálne škody. 

To, na aké náhrady škôd máte nárok, sa dočítate vo svojej poistnej zmluve – detailne vo všeobecných poistných podmienkach produktu, ktorý ste si u nás zakúpili. 

Škody môžete nahlasovať aj online – rýchlo, jednoducho a pohodlne. 

Čo Vás môže potešiť ako šťastie v nešťastí:

Ak si náš klient zvolil pri dojednávaní cestovného poistenia aj voliteľné krytie s názvom „Poistenie leteckého balíka“,  má nárok na odškodné, ak:

  • jeho let mešká viac ako 4 hodiny, 
  • mešká jeho batožina, prípadne
  • mu vzniknú dodatočné náklady na parkovanie z dôvodu poistnej udalosti, na ktorú sa vzťahuje naše poistenie. 

V prípade živelnej udalosti naše poistenie kryje aj uviaznutie na letisku (a to až do 5 dní), dopravu do náhradného miesta ubytovania či odletu, jedlo, nápoje alebo dokonca nevyhnutné núdzové nákupy.

Niektoré situácie skrátka nevieme predvídať. A ak sa niečo také stane, je dobre vedieť, že máte pri sebe partnerov, ktorí vás podržia.