Ku škodám po zemetrasení pristupujeme individuálne

Situáciu so zemetrasením na východnom Slovensku aktívne riešime a k jednotlivým škodám pristupujeme urýchlene a individuálne.

12.10.2023

"Situáciu so zemetrasením na východnom Slovensku aktívne riešime a k jednotlivým škodám pristupujeme urýchlene a individuálne," hovorí riaditeľ odboru likvidácie Marek Vereb. 

Menšími škodami sa poisťovňa Colonnade zaoberá aj na diaľku a pre efektivitu vybavenia nárokov využíva fotodokumentáciu, ktorú klienti poskytujú prostredníctvom telefonickej likvidácie. 

Pre prípady vážnejších škôd vyžadujúcich osobnú obhliadku nás neváhajte kontaktovať.

Týmto vyzývame všetkých klientov, ktorí utrpeli škody na svojom osobnom majetku, vrátane malých a stredných podnikov, aby nám čo najrýchlejšie oznámili všetky škody, ktoré následne prehodnotíme a pomôžeme minimalizovať nepríjemnosti spojené so zemetrasením.

Ako postupovať pri hlásení škody po zemetrasení?

Aby bol proces hlásenia škôd spôsobených zemetrasením jednoduchší a efektívnejší, prichystajte si:

  • číslo Vašej poistnej zmluvy (je uvedené v dokumentoch, ktoré ste dostali po dojednaní poistnej zmluvy)
  • dokumenty, ktoré obsahujú ďalšie podrobnosti týkajúce sa škody
  • číslo bankového účtu a telefonický kontakt

Poskytnutím podrobných informácií nám pomôžete situáciu riešiť efektívnejšie, preto si pripravte stručné zhrnutie udalosti a poškodenia s tým súvisiaceho. Ak ste tak ešte neurobili, nafoťte vzniknuté poškodenia a v prípade, že to situácia dovoľuje, zabráňte ďalšiemu rozširovaniu škody.