Cyber poistenie ako súčasť poistenia majetku podnikateľov? V Colonnade je to odteraz možné

Stále viac aktivít sa presúva do online sveta. Táto zmena prináša so sebou nové nebezpečenstvá, čím sa menia aj potreby poistenia. 

19.11.2021

Stále viac aktivít sa presúva do online sveta. Táto zmena prináša so sebou nové nebezpečenstvá, čím sa menia aj potreby poistenia. Preto sme pre našich klientov pripravili rozšírenie krytia v poistení majetku podnikateľov, ktoré pokryje kybernetické riziká, ktoré v súvislosti s digitalizáciou hrozia, a to až do výšky 150 000 EUR  – aké sú to? Čítajte ďalej.

Pandémia COVID-19 a presun väčšiny aktivít do online priestoru spôsobili, že globálne kybernetické útoky sa zvyšujú. Dostupné zdroje hovoria:

  • o 29 % náraste v roku 2021;
  • že útoky ransomware (vydieračský softvér) narástli za posledných 6 mesiacov roku 2021 o 93 %;
  • odhadované škody spôsobené ransomware boli v roku 2020 okolo 20 miliárd USD, zatiaľ čo v roku 2018 to bolo „len“ 8 miliárd USD.

Z našej skúsenosti si aj naši klienti uvedomujú tieto riziká a dokonca sa už s nimi možno aj stretli, preto im ako seriózny partner chceme pomôcť chrániť sa. Zaraďujeme tak do ponuky možnosť rozšírenia poistenia majetku podnikateľov o poistné krytie kybernetických rizík v rozsahu najčastejších škôd:

Prerušenie prevádzky siete

Uhradíme poistenému stratu spôsobenú prerušením prevádzky siete vyplývajúcu z prerušenia prevádzky siete v dôsledku kybernetického útoku na poisteného.

Obnova dát

Kryjeme poistenému (alebo v jeho mene) všetky náklady na odborné služby za účelom zistenia, či je možné jeho dáta obnoviť, a tiež náklady na prípadnú obnovu týchto dát zo zálohy po kybernetickom útoku.

Znefunkčnenie hardvéru (bricking)

V prípade, že sa poistený majetok (alebo jeho časť) stane nepoužiteľným v dôsledku kybernetického útoku (bez akéhokoľvek fyzického poškodenia), uhradíme poistenému náklady na jeho opravu a/alebo znovu zaobstaranie do výšky limitu poistného plnenia 15 000 EUR (za predpokladu, že táto strata, zničenie alebo poškodenie nie sú kryté majetkovým poistením).

Vydieranie

Uhradíme poistenému (alebo v jeho mene) všetky straty spôsobené vydieraním, ktoré mu vzniknú výlučne v dôsledku vydierania.

Forenzné IT služby

Pomôžeme s nákladmi za forenzné služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti po poistnej udalosti – do výšky príslušného sublimitu poistného plnenia – za účelom preukázania, či došlo/dochádza ku kybernetickému útoku alebo vydieraniu a identifikácie príčiny narušenia a vypracovania odporúčaní, ako im predchádzať alebo ich zmierniť.

V prípade, že sa Vás a Vašej spoločnosti tieto riziká týkajú, radi rozšírime Vaše poistné krytie v poistení majetku o kybernetické riziká. Stačí, ak nás budete kontaktovať a pripravíme pre Vás dodatok – bez potreby prerábky existujúcej zmluvy poistenia majetku. Navyše, vzhľadom na rast počtu kyberútokov, je veľká pravdepodobnosť, že sa budú aj ceny za toto riziko zvyšovať. Preto je práve teraz ten správny čas kúpiť si toto krytie za výhodné poistné.

Samozrejme, toto krytie radi ponúkneme aj novým klientom, ktorí sa rozhodnú uzatvoriť poistenie u nás – u ľudí, ktorí rozumejú poisteniu.