Colonnade predstavuje nový produkt poistenia kybernetických rizík – Colonnade Cyber Services 24/7

Poisťovňa Colonnade spustila pre klientov, ktorí si uzatvorili poistenie kybernetických rizík, balík doplnkových služieb s názvom Colonnade Cyber Services 24/7. Klientom je nepretržite k dispozícii bezplatná infolinka.

3.6.2022

Poisťovňa Colonnade spustila pre klientov, ktorí si uzatvorili poistenie kybernetických rizík, balík doplnkových služieb s názvom Colonnade Cyber Services 24/7. Klientom je nepretržite k dispozícii bezplatná infolinka.

V prípade odhalenia kybernetického útoku je kľúčový čas. Schopnosť definovať jednotlivé opatrenia
a ich rýchla implementácia do značnej miery ovplyvňujú závažnosť následkov útoku na činnosť spoločnosti.  Rovnako dôležitým aspektom sú praktické skúsenosti s riešením takýchto udalostí
a znalosť najnovších „trendov“ v hackerskej komunite. Preto sme v Colonnade nadviazali spoluprácu
s jedným z popredných poskytovateľov služieb kybernetickej bezpečnosti, spoločnosťou AEC a. s., a pre klientov, ktorí majú uzatvorené poistenie kybernetických rizík, sme pripravili novinku v podobe doplnkových služieb Colonnade Cyber Services 24/7.

Čo sa skrýva pod názvom Colonnade Cyber Services?

„V prvom rade je to bezplatná infolinka, ktorá je klientom k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni,“ hovorí Ivan Hollý, underwriter poisťovne Colonnade. „V prípade podozrenia na hackerský útok môže linku kontaktovať priamo klient alebo jeho poskytovateľ IT riešení. Bezpečnostní experti im pomôžu analyzovať rozsah kybernetického útoku a odporučia konkrétne opatrenia na minimalizáciu jeho dosahu. Druhým krokom, ak si to situácia vyžaduje, je zabezpečenie zásahu bezpečnostných technikov priamo v priestoroch klienta v rámci Slovenska (podobne aj v Českej republike). Táto služba je automaticky zahrnutá do poistného limitu. Spolupráca s bezpečnostnými expertmi spoločnosti AEC pri rýchlom a efektívnom riešení poistných udalostí je potom posledným kúskom skladačky Colonnade Cyber Services,“ dodáva.

Ako si môžete takúto službu predplatiť

Colonnade Insurance je jednou z prvých poisťovní, ktorá uviedla na náš trh poistenie kybernetických rizík. Tento typ poistenia pokrýva širokú škálu majetkových rizík a rizík zodpovednosti za škodu. Zaručuje klientom náhradu nákladov, ktoré môžu byť nepríjemným dôsledkom kybernetického útoku. Patria sem náklady na kybernetických expertov, obnovu údajov, prerušenie prevádzky, obstaranie nového počítačového systému a mnohé ďalšie. Okrem toho majú všetci existujúci aj noví klienti prístup k bezplatným kybernetickým službám Colonnade 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

S kým sa spojiť

Chcete sa o tejto službe alebo celkovo o poistení kybernetických rizík dozvedieť viac? Kontaktnou osobou pre poistenie kybernetických rizík v našej spoločnosti je Ing. Ivan Hollý; ivan.holly@colonnade.sk; +421 911 146 693.