Colonnade predstavuje ďalší online produkt

Ani v roku 2022 nepoľavujeme a prinášame ďalšie zlepšenia pre našich partnerov aj klientov. 

28.1.2022

Ani v roku 2022 nepoľavujeme a prinášame ďalšie zlepšenia pre našich partnerov aj klientov. Spustili sme preto online kalkulačku pre produkt Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania.

Čo je nové?

Spôsob dojednania

Produkt – Zodpovednosť zamestnanca – ako ho v skratke voláme, nájdete už v tejto chvíli v sekcii Kúpiť online na našom webe. Vďaka online webovej aplikácii je vám toto poistenie k dispozícii 24/7, môžete si ho dojednať odkiaľkoľvek, kedykoľvek a s okamžitou platnosťou. Poistenie vzniká bezpodpisovo na diaľku, takže ste chránení okamžite po zaplatení.

Rozšírenie územnej platnosti

Primárne vás kryjeme na území Slovenskej republiky. Všetci však máme iné potreby, preto s vynoveným produktom ponúkame aj možnosť rozšírenia územnej platnosti na Európu, dokonca aj celý svet.

Zmeny v rizikových skupinách

Delenie do rizikových skupín je teraz prehľadnejšie – ide o jednoduché štyri kategórie, v ktorých sa môžete nenáročne orientovať.

Aké výhody prináša inovácia pre vás?

  • možnosť voľby platenia v splátkach – polročné, štvrťročné a to bez navýšenia
  • možnosť voľby poistnej sumy – presne podľa vašich potrieb
  • nerozlišujeme medzi fyzickou a duševnou prácou – pre obe skupiny platí rovnaká sadzba
  • kryjeme všetky zamestnania v rámci jednej poistky – bez uvádzania povolania a zamestnávateľa
  • škody v priebehu jedného poistného roka plníme až do výšky dvojnásobku poistnej sumy
  • zmena zamestnávateľa nie je vôbec problémom.

Vyskúšajte našu kalkulačku – tešíme sa na vašu spätnú väzbu! 😊